Nov 08, 2022 | Posted by: Erato

ERATO AGENCY TỰ HÀO LÀ ĐƠN VỊ ĐỐI TÁC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC CHỌN LỰA LÀM ĐƠN VỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN USAID LinkSME

Dự án USAID LinkSME và các đối tác thực hiện cũng hỗ trợ Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa nâng cao năng lực sản xuất, tiếp cận nguồn tài chính và thực hiện chuyển đổi số. Những hỗ trợ này được thực hiện dưới sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư.

Nhằm hỗ trợ các Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa tăng cơ hội tiếp cận thị trường thông qua việc xây dựng và định vị thương hiệu, đăng ký số, áp dụng mã số mã vạch và truy xuất nguồn gốc. STI Việt Nam phối hợp với Erato Agency cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu và nhãn hiệu mã vạch và truy xuất nguồn gốc cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tư vấn thiết kế thương hiệu toàn diện giúp tăng khả năng cạnh tranh, xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp.

Dự án USAID LinkSME và các đối tác thực hiện cũng hỗ trợ Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa nâng cao năng lực sản xuất, tiếp cận nguồn tài chính và thực hiện chuyển đổi số. Những hỗ trợ này được thực hiện dưới sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư.

Nhằm hỗ trợ các Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa tăng cơ hội tiếp cận thị trường thông qua việc xây dựng và định vị thương hiệu, đăng ký số, áp dụng mã số mã vạch và truy xuất nguồn gốc. STI Việt Nam phối hợp với Erato Agency cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu và nhãn hiệu mã vạch và truy xuất nguồn gốc cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tư vấn thiết kế thương hiệu toàn diện giúp tăng khả năng cạnh tranh, xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp.

Lợi ích của dự án mang lại cho Doanh Nghiệp

- Tăng cường năng lực, định vị thương hiệu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp đầu chuỗi.

- Thực hiện thu hồi sản phẩm hiệu quả, tuân thủ các yêu cầu pháp luật hiện hành. Minh bạch trong toàn bộ chuỗi cung ứng, nâng cao năng xuất, chất lượng.

- Hỗ trợ thiết lập mỗi quan hệ cung ứng lâu dài giữa Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam và doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế.

- Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và tiếp cận nguồn tài chính nhờ sự hỗ trợ của dự án và đối tác. Tương tác giữa các doanh nghiệp hiệu quả hơn nhờ số hóa

Erato Agency và STI Việt Nam là 2 đối tác tại Việt Nam được lựa chọn là đơn vị phối hợp thực hiện hợp phần áp dụng truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao thương hiệu và kết nối chuỗi cung ứng.

Lợi thế của doanh nghiệp nếu được chọn làm đơn vị tham gia trong dự án.

STI Việt Nam: Hỗ trợ tư vấn, đào tạo và áp dụng truy vấn nguồn gốc phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

Erato Agency: Tư vấn hỗ trợ xây dựng hình ảnh thương hiệu phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

Yêu cầu đối với Doanh nghiệp tham gia dự án.

- Là Doanh nghiệp tư nhân có vốn chủ sở hữu lớn hơn 50% là người Việt Nam

- Có nhà máy sản xuất hoặc chế biến 

- Có dưới 500 lao động toàn thời gian

- Có cam kết tham gia dự án từ lãnh đạo cao nhất

- Có cam kết cung cấp đầy đủ các nguồn lực cung cấp cho dự án.

Mọi thông tin chi tiết xem thêm tại link dưới đây:

Dự án Cali -Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (eratoagency.com)