slide

DỰ ÁN

THÚC ĐẨY CẢI CÁCH VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC KẾT NỐI

CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA DO USAID TÀI TRỢ

HỢP PHẦN

ÁP DỤNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

ĐỂ NÂNG CAO THƯƠNG HIỆU, KẾT NỐI CHUỖI CUNG ỨNG

slide

DỰ ÁN

THÚC ĐẨY CẢI CÁCH VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC KẾT NỐI

CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA DO USAID TÀI TRỢ

HỢP PHẦN

ÁP DỤNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

ĐỂ NÂNG CAO THƯƠNG HIỆU, KẾT NỐI CHUỖI CUNG ỨNG

THÔNG TIN CHUNG
VỀ LINKSME

Dự án USAID LinkSME và các đối tác thực hiện cũng hỗ trợ Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa nâng cao năng lực sản xuất, tiếp cận nguồn tài chính và thực hiện chuyển đổi số. Những hỗ trợ này được thực hiện dưới sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư.

Nhằm hỗ trợ các Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa tăng cơ hội tiếp cận thị trường thông qua việc xây dựng và định vị thương hiệu, đăng ký số, áp dụng mã số mã vạch và truy xuất nguồn gốc. STI Việt Nam phối hợp với Erato Agency cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu và nhãn hiệu mã vạch và truy xuất nguồn gốc cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tư vấn thiết kế thương hiệu toàn diện giúp tăng khả năng cạnh tranh, xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp.

Tư vấn thương hiệu

Dự án liên kết USAID dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ (LinkSME), do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) tài trợ và được thực hiện bởi International Executive Service Corps (IESC), nhằm mục đích:

  1. Nâng cao năng lực của tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp (BSO) tại Việt Nam nhằm tạo thuận lợi cho liên kết kinh doanh giữa các DNVVN và chuỗi cung ứng.
  2. Nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của các DNVVN.
  3. Thúc đẩy một chính sách và môi trường pháp lý thuận lợi hơn cho các DNVVN.

NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Tăng cường năng lực, định vị thương hiệu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp đầu chuỗi

HỖ TRỢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Thực hiện thu hồi sản phẩm hiệu quả, tuân thủ các yêu cầu pháp luật hiện hành. Minh bạch trong toàn bộ chuỗi cung ứng, nâng cao năng xuất, chất lượng

KẾT NỐI VÀ QUAN HỆ

Hỗ trợ thiết lập mỗi quan hệ cung ứng lâu dài giữa Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam và doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế

TIẾP CẬN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và tiếp cận nguồn tài chính nhờ sự hỗ trợ của dự án và đối tác. Tương tác giữa các doanh nghiệp hiệu quả hơn nhờ số hóa

STI Việt Nam: Hỗ trợ tư vấn, đào tạo và áp dụng truy vấn nguồn gốc phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

Erato Agency: Tư vấn hỗ trợ xây dựng hình ảnh thương hiệu phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

Erato Agency và STI Việt Nam là 2 đối tác tại Việt Nam được lựa chọn là đơn vị phối hợp thực hiện hợp phần áp dụng truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao thương hiệu và kết nối chuỗi cung ứng.

Lợi thế của doanh nghiệp nếu được chọn làm đơn vị tham gia trong dự án.

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ
KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ
Đánh giá thực trạng doanh nghiệp (khả năng áp dụng truy xuất nguồn gốc, nhận diện thương hiệu, thị trường mục tiêu), xây dựng kế hoạch và lộ trình cải tiến.
HỖ TRỢ CUNG CẤP
XÂY DỰNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
XÂY DỰNG
NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
Xây dựng hệ thống tín hiệu nhận diện thương hiệu: Logo, bao bì, nhãn sản phẩm, tem truy xuất,...
THIẾT LẬP TRUY XUẤT
ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO
Hỏi đáp về dự án
Liên hệ với Chúng Tôi

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ THAM GIA DỰ ÁN

Thông tin đăng ký tham gia dự án

Để tránh spam, vui lòng nhập vào ô kết quả bên cạnh

3+5=?

Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách ngay sau khi nhân được yêu cầu.