THIẾT KẾ BROCHURE THỔ CẨM CAO BẰNG

Dự án LIVE “Cải thiện sinh kế của người Dân tộc thiểu số thông qua tiếp cận tốt hơn nước sạch vệ sinh và thị trường hàng thổ cẩm” do Helvetas Swiss intercooperation tài trợ và DECEN thực hiện đã bước vào giai đoạn kết thúc. Dự án đã trải qua bốn năm chặng đường 2011-2014, đối diện với không ít khó khăn thách thức nhưng cũng đã đạt được một số thành công nhất định. Bốn năm không phải là chặng đường quá dài nhưng các cán bộ dự án và người hưởng lợi cũng đã trải qua không ít những hoạt động và học được những bài học kinh nghiệm bổ ích . Cuốn sách nhỏ này được thực hiện với mục đích nhìn lại chặng đường 4 năm thực hiện dự án, hệ thống lại các hoạt động tiêu biểu đã trải qua, đúc rút và chia sẻ những bài học kinh nghiệm quý báu trong việc phát triển chuỗi giá trị hàng thổ cẩm Cao Bằng. 

 • Khởi động dự án:
  Tháng 7, năm 2016
 • Hạng mục:
  Brochure Design
 • Đơn vị:
  DECEN
 • Địa chỉ:
  Cao Bằng
 • Website:
Hạng mục thiết kế
Brochure Design
Share dự án
Dự án tiếp theo
 • Lùi
 • tất cả
 • Tiếp